Žurnalas

Triukšmo tarša

Ar nebūtų nuostabu, jei vieną dieną metuose visi, įskaitant ir mane, užsičiauptų, mašinos ir mašinerija būtų išjungta, o buitiniai garsai užtylinti?
Plačiau

Gauti nuo knygos

Pastaraisiais metais gavau po mažą niuksą nuo keliasdešimttrijų knygų apie reklamą/rinkodarą/biheiviorizmą ir vėl, ir vėl naujai peržvelgiau kaip reiktų konstruoti komunikaciją.
Plačiau

Vyresnis žmogus

“Kas čia toks?”, klausia rinkodaristai. Čia, brangieji, Vyresnis Žmogus. Jo pilna gatvėse ir feisbuke, bet tik ne brendų planuose. Jis yra tikslinės auditorijos užribis.
Plačiau